Závady spalinových cest

Nejčastější závady u plynových spotřebičů

 

Kondenzáty narušený kouřovod, dírou v kouřovodu unikaly jedovaté spaliny do místnosti. Závada byla těsně pod sopouchem a nebyla viditelná ze země.

 

 

Nečištěný kouřovod na plyn - zúžením průduchu hrozí riziko vzniku jedovatého oxidu uhelnatého.

 

 

 

 

Zanešený a zkorodovaný sopouch plynového kotle, vložka byla také zkorodována.

 

 


Nevyvložkovaný komín, kde kondenzát narušil zdivo a sopouch byl ucpán odlomenou cihlou.

Do komína byla napojena karma a hrozilo vážné riziko otravy oxidem uhelnatým, vlivem zmenšeného průměru průduchu.

 

 

 

Kouřovod z ohebné hliníkové hadice neodpovídá normám, hrozí riziko vysunutí a úniku spalin.

Někdy při kontrolách narazíme na kouřovod z hliníku určeného pro vzduchotechniku, tady hrozí propálení kouřovodu, případně požár.