Měníte Váš starý kotel?

 

Ve spolupráci s naším topenářem Vám zajistíme výměnu Vašeho starého kotle (nebo ohřívače), včetně renovace spalinové cesty (komína) a všech revizí.

Náš topenář přijede k zákazníkovi, poradí vhodný typ kotle, zjistí rozsah prací a zašle cenovou nabídku.

Naše firma přijede k zákazníkovi zaměřit komín, zkonzultuje vše s topenářem (důležité) a zašle cenovou nabídku za vložkování komína.

  

Jaký si vybrat plynový kotel?

 Pracujeme téměř se všemi značkami kotlů a ohřívačů dodávaných do ČR.

 

1. Kondenzační kotel

 

Nejmodernější typ kotle. Jeho účinnost je vyšší než u níže uvedených kotlů, tzn. je úspornější.

Je vhodný jej instalovat do všech prostor, neboť se zpravidla přivádí spalovací vzduch z venkovního prostředí, je tudíž bezpečný. Spalinová cesta je z plastu (nebo nerezu) a je vedena většinou v tělese původního komína.

 

Důležité: Časté chyby instalačních firem při vložkování komína !!!

- na kouřovodu u kotle chybí revizní otvor (do budoucna lze spalinovou cestu obtížně kontrolovat)

- použití nevhodného materiálu (např. nevhodné plastové vodovodní potrubí - časem praskne)

- ústí komína nad střechou není osazeno UV odolným dílem (časem se rozpadne, zbytky spadnou do patního kolene a kotel začne hlásit chybu komína)

- na ústí komína chybí protidešťová manžeta a kotel si nasává se vzduchem při dešti i vodu (kotel se ničí)

- původní komín instalatéři nevyčistí a kotel si se vzduchem nasává staré saze a (kotel se velmi zanáší a ničí)

- chybí patní koleno (ohnutá vložka časem praskne)

- firma instalující kotel nedodá výchozí revizi spalinové cesty (nezávislý revizní technik by odhalil případné chyby)

- instalační firma neodborně zákazníkovi sdělí, že na tento typ komína si nemusí zvát kominíka (úmysl nebo neznalost?)

 

Bohužel se většinou tyto nedostatky odhalí až při kontrole komína, kdy je většinou dílo již po záruce - firma již nechce komunikovat. (známe z naší praxe).

 

2. Kotel s atmosférickým hořákem

 

Jedná se o klasický plynový kotel, který využívá ke spalování zemního plynu vzduch z místnosti a spaliny odchází do komína. Tyto kotle je dle norem možné instalovat pouze do místností, kde je zajištěno stálé odvětrání z venkovního prostřední (např. sklepní prostory). Podle současných norem je nutné, aby byl každý nově instalovaný kotel napojen do komína, který je vyvložkován nerezovou nebo keramickou vložkou.

 

3. Kotel nebo ohřívač vody s přetlakovým hořákem (turbokotel)

 

Dle nařízení EU se kotle tohoto typu již nevyrábějí.

Pokud chcete nahradit váš starý ohřívač vody (karmu) je vhodné instalovat ohřívač vody s nuceným odtahem spalin. Tento typ ohřívače vody je vhodný i pro instalaci do menších prostor, kde není ideální přístup vzduchu. Například do koupelny nebo WC. Vzduch je ke spotřebiči přiváděn z vnějšího prostředí. Nehrozí zde otrava oxidem uhelnatým. Spalinová cesta se vyvložkuje zpavidla přetlakovou nerezovou vložkou.

 

Vždy žádejte výchozí revizi spalinové cesty dle zákona 320/2015 Sb. Ptejte se předem, zda je v ceně i tato revize.

 

 

Pokud máte zájem o návštěvu našeho pracovníka nebo žádáte cenovou nabídku, volejte na

603 930 263 nebo pište na kominictvi@databaze.cz