Čištění spalinových cest

 

Zajistíme komplexní vyčistění spalinové cesty. Čištění spalinové cesty spočívá zejména v odstraňování usazenin a nečistot z kouřovodu, komínového průduchu a vyčištění ostatních zařízení nainstalovaných na spalinové cestě.

 

Proč je důležité čistit pravidelně komín?

Znečištěný komín snižuje výrazně účinnost spotřebiče, to znamená, že se spálí pro vytvoření stejného tepla více paliva než když je komín čistý. Při zanesení komínu sazemi se zvyšuje také riziko požáru, neboť saze mohou začít v komíně hořet.

 

Je nutné čistit komíny, které jsou napojeny na plynové kotle?

Majitelé plynových kotlů často zanedbávají čištění spalinových cest, protože se domnívají, že se komíny při spalování plynu nezanášejí. Ovšem i v těchto komínech se tvoří zbytky po spalování, které mohou narušovat povrch vložky komína a v některých případech tyto vložky narušit tak, že dojde k ucpání komína a dalšímu možnému úniku vysoce jedovatého oxidu uhelnatého do obytných prostor. Komíny jsou také znečišťovány a zanášeny polétavým prachem, kondenzáty atd. Lze říci, že pro dostatečnou bezpečnost je důležité nechat i tyto komíny zkontrolovat a vyčistit aspoň 1x ročně. Fotografie nejčastějších závad zde.

 

Jaké mohou nastat problémy při čištění spalinové cesty?

Mnohdy se setkáváme se situacemi, kdy komín nelze čistit vůbec. Důvodem je to, že firma která komín vložkovala neosadila spalinovou cestu kontrolními (čistícími) otvory. Pokud budete chtít vložkovat komín, vždy se ptejte, zda jsou v ceně i tyto kontrolní (čistící) kusy. Komín, který se nečistí se časem zanese a je nutné ho potom nákladně rekonstruovat.

 

Může si občan čistit komín sám?

Pokud se jedná o komín napojený na spotřebič na pevná paliva, může si čistit tento komín svépomocí. Nicméně i on si musí nechat provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou minimálně 1x ročně.