Kontroly spalinových cest

 

Provádíme revize spalinových cest, pravidelné odborné kontroly a čištění spalinových cest na základě zákona č. 320/2015 Sb. (nahrazuje NV 91/2010 Sb.)

 

Jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou?

Revize se provádí pouze 1x a to vždy, když se mění kotel (kamna), probíhá rekonstrukce nebo vložkování komína atd. Revize má kulaté razítko. Kontrola se provádí zároveň s čištěním komína každý rok (u kond. kotle 1x2 roky).

 

Pro koho jsou tyto kontroly dle zákona 320/2015 Sb. povinné?

Každý provozovatel spotřebiče paliv (plynového kotle, kamen, krbu, …) je povinen si minimálně 1x ročně nechat oprávněnou osobou zkontrolovat spalinovou cestu. Za nájemníky v bytových domech tyto kontroly objednávají představitelé společenství vlastníků nebo bytových družstev. Majitelé rodinných domů si kontroly domlouvají sami.


Čeho se tyto kontroly netýkají?

Povinné kontrole nepodléhají podokenní topidla do výkonu 7 kW s vývodem přes fasádu a nepoužívané komíny. Všechny ostatní spalinové cesty této kontrole podléhají.

 

Kontrolují se komíny (spalinové cesty) od kondenzačních kotlů?

Ano, minimálně 1x za 2 roky. Každá spalinová cesta je tepelně namáhána a někdy dochází k degradaci materiálu nebo spojů. Někdy kontrola odhalí, že na novou spalinovou cestu nebyla dodavatelem vystavena výchozí revize spalinové cesty a dodatečně se zjistí závady na této spalinové cestě (viz. rubrika Měníte kotel?) Spalinová cesta se čistí pouze v případě, že se objeví napadané listí, hmyz atd.

 

Proč jsou tyto kontroly důležité?

Kontroly jsou důležité z hlediska ochrany bezpečnosti a zdraví občanů. V poslední době narůstá počet případů otrav oxidem uhelnatým, které jsou způsobeny znečištěním nebo závadami spalinových cest hlavně u spotřebičů na plyn. Tyto závady nemusí být na první pohled patrné. Dále se jedná o požární bezpečnost, hlavně u spotřebičů na pevná paliva, kde nejsou mnohdy dodržovány základní pravidla bezpečnosti.  Fotografie nejčastějších závad zde.

 

Jak správně probíhá kontrola spalinové cesty?

Kontroluje se spalinová cesta po celé její délce, tzn. od spotřebiče přes kouřovod, průchody půdou, střechou. Kontrolují se všechny otvory (dvířka) na spalinové cestě. V žádném případě nestačí, aby osoba, která provádí kontrolu, pouze vyčistila komín ze střechy nebo z půdy. Je důležité zkontrolovat a vyčistit také kouřovod, který je napojen na kotel a je často velmi znečištěn. Je proto nutné, aby kominík navštívil i byt, kde je umístěn spotřebič. Tato povinnost je často opomíjena.


Kdo může tyto kontroly vykonávat?

Kontroly spalinových cest může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba, tj. osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Nechte si vždy předložit živnostenský list. Výsledkem kontroly je vystavení Zprávy o provedení kontroly a čištění. Tento doklad je mimo jiné důležitým dokladem pro pojišťovny v případě požáru, havárie atd. Dejte si pozor na firmy (osoby), které pouze vypíší "Zprávu" a v podstatě nic nezkontrolují (nečistí) - jde o Vaše zdraví a majetek. Kontrola zpravidla trvá od 20 minut výše.


Kde si můžete objednat kontrolu spalinové cesty?

Zavolejte na telefonní číslo 603 930 263 nebo napište na email: kominictvi@databaze.cz

Provedeme u Vás kontrolu, vyčištění spalinové cesty a vystavíme na počítači zpracovanou Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty.

Poradíme i s řešením případných problémů.